úvod | novinky | popis | použití | návrh | montáž | fotogalerie | reference | objednávky | kontakt

Montáž světlovodu

I když se zdá, že se jedná o poměrně jednoduchý výrobek je důležité dodržet mnoho důležitých pokynů a postupovat přesně podle návodu výrobce. Mnohokrát se nám stalo, že stavební firma si světlovod koupila bez montáže a nakonec volali, že si s tím chlapy na stavbě neví rady, jestli bychom nemohli dodatečně provést odbornou montáž my.

Důvody k montáži odbornou firmou jsou hned tři:

 1. Součásti světlovodu jsou poměrně křehké a při montáži se mohou snadno poškodit. Když se to stane při montáži stavební firmě, musí součástku dokoupit, čím vznikají ztráty na zisku.  V případě, že se to stane naší odborné firmě, je to zaprvé méně pravděpodobné, jelikož s tím máme mnoho zkušeností a za druhé součástku dodáme  novou a cena dodávky zůstane stejná. Zdá se to jako zanedbatelné, ale už jsme se několikrát setkali s tím, že dělníkovi vyklouzla a spadla plastová kopule ze střechy a škoda šla do tisíců. (kopule 3700kč bez DPH). Podobný problém bývá se spodním krytem, který je u některých typů dvouvrstvý skleněný.

 2. Každá součástka světlovodu má své správné a jediné místo. Není-li dodrženo pořadí, může dojít k problému s účinností, se stabilitou, nebo k následné nutnosti časté údržby.

 3. Budete-li chtít jako zákazník ušetřit nejvíce, provedete si montáž sami. Tím ovšem na Vás padají všechna výše uvedená rizika a navíc může hrozit ještě zatečení do systému a tím poškození stavby. Náklady pak mohou být několikanásobně vyšší než je ušetřená částka za montáž. V celkové ceně za světlovod je cena za montáž zanedbatelná. Navíc naše odborná firma je pojištěna proti všem rizikům a proto jako zákazník máte nesrovnatelně větší jistotu a hlavně záruku na mnoho let.

        Kdy montovat světlovod?

Zde je důležité se řídit konstrukcí střechy. Nejvhodnější termín je ihned po položení sádrokartonů, ovšem tak aby zůstal přístup na půdu. Nezůstane-li přístup na půdu, kde se provádí propojení potrubí, je dobré mít již otvory ve střeše a stropě připraveny, protože pak se musí provést propojení z hora, ze střechy, což bývá mnohem náročnější. V těchto případech je vhodné konzultovat situaci s odbornou montážní firmou. Konzultaci, popřípadě návštěvu místa vyžadujeme v případě montáže do staršího domu.

Pro montáž světlovodu do stavby jsou určena základní pravidla:

  1. Světlovod lze zabudovat do stavby v případě, že je potrubí vedeno co nejvíce přímo. Každý zbytečný ohyb a zlom znamená velké ztráty na účinnosti. Proto nedoporučujeme spoléhat na variabilitu světlovodu a spíše umístíme světlovod tam, kde nebudou v cestě stát žádné trámy a další nosné prvky.

  2. Při průchodem betonovou konstrukcí je dobré s otvorem předem počítat a bedněním ho vytvořit o přesném průměru, popřípadě vyvrtat otvor s povolením statika.

  3. U těžších plechových střech je vhodné kolem otvoru umístit vzpěry, nebo zpevnit konstrukci dalšími nosnými prvky.

  4. Montáž doporučujeme dělat až do hotové střechy a hotového sádrokartonu, protože dodatečné zásahy do světlovodu, tj. rozpojování potrubí není vhodné a konečná délka nemusí stačit.

  5. Podle výrobce není nutné světlovody zateplovat, ovšem nám se již 2x z cca. 650 montáží stalo, že se světlovody v zimně rosily a dodatečné zateplení tomu pomohlo. Proto zateplení nevylučujeme, ale povinné není, je možné dát dodatečně.  

  6. Při průchodu prostorem se zvýšenou požární odolností se světlovody obalují protipožární vrstvou, nejčastěji se používá běžná tepelná izolace, např. Rockwool, nebo Orsil. Tloušťku je dobré konzultovat s výrobcem izolace. Také jsme se setkali s případem, kdy byl světlovod obalen izolací a navíc zpevněn plechovou skořepinou. Spodní kryt je skleněný a okolní plast těžko hořlavý (neskapává). Pro speciální případy jsou dodávány světlovody se speciálním protipožárním pásem, který světlovod při požáru ihned uzavře. Proti šíření zplodin se může také do světlovodu umístit uzavíratelná klapka. V těchto případech je nutné ovšem  počítat se zvýšenými finančními náklady, proto se nejčastěji využívá obalení potrubí tepelnou izolací. 

  7. Nejčastějším problém, se kterým se na stavbách setkáváme, je nosná konstrukce sádrokartonu  - profil - umístěn přímo ve středu místnosti, v místě kde má být vyříznut otvor pro světlovod. Následkem je pak dodatečné zpevňování a uchycování konstrukce, předělávání profilů a navíc vše komplikuje špatný přístup.Proto doporučujeme, aby sádrokartonáři o světlovodu věděli a dané místo bylo volné.   

  

www.svetlovody.com