úvod | novinky | popis | použití | návrh | montáž | fotogalerie | reference | objednávky | kontakt

Použití světlovodu

 

Obecně lze říci, že lze světlovod použít všude tam, kde máte prostup střechou větší než cca.50cm. V největší míře se používají k přisvětlení místností uprostřed domu, kde již nedostačuje osvětlení z bočních oken a tam, kde z konstrukčního hlediska nelze použít střešní okno.

                             

Z pětileté praxe s těmito výrobky máme zkušenosti a statistiky, podle kterých se nejčastěji světlovody instalovaly do těchto míst:

  1. U rodinných domů:

- koupelny, schodiště, chodby, šatny, vstupní haly.

Velice často se setkáváme s tím, že právě tyto místnosti jsou z hlediska osvětlení v domě opomenuty, nebo například soused neumožnil zabudování oken a místnost zůstala zcela tmavá, škaredá, nepříjemná. To je ovšem velice nežádoucí a především ženy například v koupelnách či šatnách tráví nemálo času a mít příjemné osvětlení kdykoliv, když vejdou do této místnosti je k nezaplacení. Jedná se především o ten nepříjemný pocit ze tmy a estetiku.

Schodiště jsou kapitola sama pro sebe, protože zde se kromě estetiky a atraktivnosti prostoru, který spojuje dvě patra, připojuje také hledisko bezpečnostní. Takový úraz při přehlédnutí schodu v šeru je velice nepříjemný a bohužel není ojedinělý.

 

  1. U průmyslových objektů:

- kanceláře, jednací místnosti, recepce, výrobní a skladovací haly a především únikové chodby

U kanceláří se často jedná pouze o bodové přisvětlení psacího stolu, protože z hlediska normy jsou zde požadavky extrémně vysoké a celý systém postavený pouze na světlovodech by byl náročný, popřípadě neekonomický. V těchto prostorech by samozřejmě šly světlovody použít, muselo by se ale jednat o větší počet kusů s větším průměrem a to by bylo velice náročné. V těchto prostorech je nutné kombinované osvětlení. Proto se většinou setkáváme s požadavkem na zvýšení osvětlení konkrétního místa, kam se světlovod snadno přivede a významně tím přispěje k užitkovosti tohoto prostoru.

U jednacích místností je použití obdobné, většinou se světlovody umístí přímo nad jednací stůl, kde každý vyžaduje nejvíce světla, aby se dalo psát a jednat i bez umělého osvětlení. Je to pak mnohem příjemnější a méně psychicky náročné.

Chodby a únikové cesty: ve světě, především ve Velké Británii se velice často používají světlovody na prosvětlení chodeb škol a úřadů, které by musely být celé dny osvětleny uměle žárovkami, či zářivkami. Především v těchto místech dochází k rychlému návratu vložených financí. Lidé pracující ve velkých státních organizacích si přínos světlovodů velice chválí.

 

www.svetlovody.com