úvod | novinky | popis | použití | návrh | montáž | fotogalerie | reference | objednávky | kontakt

Návrh světlovodu

Při návrhu světlovodu je potřeba postupovat podle několika základních pravidel. Obecně lze říci, že každý světlovod má svou limitovanou plochu, kterou dostatečně osvětlí. Bude-li místnost menší, bude světlo v místnosti intenzivnější, jelikož se bude navíc odrážet od bočních stěn. Bude-li místnost větší, pak bude světlovod fungovat jako bodové světlo a osvětlí jen svoje pracovní pole.

Vždy je důležité se na světlovody dívat jako na kruhová bodová světla. To znamená, že ze zdroje, tj.difuzéru vystupuje proud slunečních paprsků a rozptyluje je ve tvaru jehlanu. Což znamená, že podle vzdálenosti od zdroje ve svislé i vodorovné rovině intenzita osvětlení klesá.

Rada při návrhu: Pro představu účinnosti a pokryté plochy světlovodem si můžete snadno kružítkem nakreslit osvětlenou plochu, uvedenou v tabulce. 

Základní pokyny návrhu

    1. Účinnost podle průměru světlovodu: existuje velké množství průměrů světlovodů, přičemž nejpoužívanější průměry které montujeme, jsou uvedeny dále v tabulce:

 

SunPipe a ODL světlovody - velikosti a maximální světelné výkony
Typ - výrobce Standardní průměry Jasná letní obloha 105.000 Lux Zatažená letní obloha 45.000 Lux Jasná zimní obloha   20.000 Lux  Standardně osvětlená plocha
ODL 255mm (10”)        9 m2
Sunpipe 300mm (12”)  740 Lux  420 Lux  210 Lux  14 m2
ODL 356mm (14”)        17 m2
Sunpipe 450mm (18”)  1440 Lux  740 Lux  320 Lux  22 m2
Sunpipe 530mm (21”)  1880 Lux 930 Lux  415 Lux  40 m2
  Doplňkové průměry        
Sunpipe 750mm (30”)  3550 Lux  1800 Lux  900 Lux  50 m2
Sunpipe 1000mm (40”)  6300 Lux  3400 Lux  1350 Lux  70 m2
  100w žárovka 170 Lux 170 Lux 170 Lux -

V tabulce uvedené hodnoty platí pro standardní vstupní podmínky, to je při základní délce potrubí 60cm na ploché střeše (svislá orientace) a standardním difuzéru.

Základní návrh: Pro navržení je v tabulce nejdůležitější údaj a to" Standardně osvětlená plocha". Je to hodnota, podle které se dá při prvním orientačním navržení počítat. Následně se do návrhu musí započítat ztráta z délky potrubí, orientace na světovou stranu a především požadavek úrovně osvětlení. Pro projektanty osvětlení je důležitý údaj, výstupní intenzita osvětlení v Luxech, při venkovním osvětlení 20000lx.

 

V současné době spolupracujeme s firmou American Bohemian Corporation s.r.o., Brno,  která dováží do České republiky světlovody od dvou renomovaných firem:

    1. Účinnost podle délky systému: Světlovod různé délky má také rozdílné hodnoty intenzity osvětlení. Obecně se hovoří o ztrátě účinnosti z každým metrem potrubí o cca. 6%. Literatura udává různé hodnoty, ovšem všechny se pohybují více méně kolem této hodnoty, kdo udává něco jiného, nemluví přesně. Tak je možné si snadno spočítat jak velká bude ztráta osvětlení na potrubí delším než 1,2 metru.

V praxi jsme se již mnohokrát setkali se světlovody délky 6 metrů a již na první pohled bylo vidět a měřením se potvrdilo, že je zde opravdu 50% účinnost oproti standartu. S tím je nutné v takových případech počítat a je vhodné zde umístit světlovody většího průměru, které tyto ztráty svojí vyšší účinností doženou, nebo použít více světlovodů pro dosažení rovnoměrnějšího osvětlení. 

    1. Účinnost podle orientace na světové strany: U světlovodu je velmi důležité, aby byl kopulí nasměrován na jih, protože odtud dopadá během roku nejvíce slunečních paprsků. Kopule obsahuje násobič paprsků a proto je důležité kolik jich právě na speciálně zbroušenou plochu dopadá. Nelze-li světlovod umístit přímo na jih, je důležité ho co nejvíce nasměrovat svisle, aby pochytil maximum světla z osvětlené oblohy.

    1. Účinnost světlovodu podle použitého potrubí: V několika zemích střední Evropy se začaly objevovat světlovody ve formě harmoniky, což znamená, takové potrubí vypadající jako skládací harmonika a na stavbě se roztáhne na maximum mezi strop a střechu, čímž se vevnitř částečně napne lesklý odrazivý povrch.

Pozor: u tohoto systému dochází k extrémním ztrátám při odrazu a světlovod větší délky prakticky nefunguje. Navíc lze použít jen pro případy, kdy nedochází k ohybu potrubí a několikanásobnému ohybu. Proto doporučujeme používat a sami také používáme pouze tzv. tvrdé klasické potrubí, které má vnitřní povrh rovný a hladký a hlavně na zlomy směru používá speciální směrovatelné klouby.

  

Pro projektanty přikládám několik nákresů a další budou přibývat:

 

 

www.svetlovody.com